Kalendar radionica

OŽUJAK - LIPANJ

EFT TRENING 1. i 2. STUPANJ

BEOGRAD, 31.03. do 02.04.2023. – Hotel Heritage

CIJENA: 385 eura 
AVANS: 70 eura

SPLIT, 29.04. do 01.05.2023., Hotel Park

CIJENA: 439 eura  (*mogućnost plaćanja na rate)
AVANS: 70 eura

LJUBLJANA, 05.05. do 07.05.2023. * INFORMACIJE O LOKACIJI NAKNADNO

CIJENA: 439 eura 
AVANS: 70 eura

ZAGREB, 12.05. do 14.05.2023.,  Hotel Sheraton
CIJENA: 439 eura  (*mogućnost plaćanja na rate)
AVANS: 70 eura

VRIJEME: svaki dan od 9:30 do 17:30

 
 

EFT RADIONICE ZA DJECU

RIJEKA, nedjelja 26.03. 2023., Grand Hotel Bonavia
 
Napredna grupa:
12:00 do 13:00 – mlađa grupa od 6 do 10 godina
13:30 do 14:30 – starija grupa od 11 do 15 godina
 
Mlađa djeca koja dolaze prvi put
15:00 do 16:00 – mlađa grupa od 6 do 10 godina
 

ZAGREB, nedjelja 21.05.2023., Hotel Sheraton

10:00 do 11:00 – mlađa grupa od 6 do 10 godina
11:30 do 12:30 – starija grupa od 11 do 15 godina

RIJEKA, nedjelja 27.05.2023., Grand Hotel Bonavia

10:00 do 11:00 – mlađa grupa od 6 do 10 godina
11:30 do 12:30 – starija grupa od 11 do 15 godina

ZAGREB, nedjelja 18.06.2023., Hotel Sheraton

10:00 do 11:00 – mlađa grupa od 6 do 10 godina
11:30 do 12:30 – starija grupa od 11 do 15 godina

REPROGRAMIRANJE MATRICE

MJESTO: Zagreb, Hotel Sheraton

DATUM: 01.06. do 04.06.2023.,

VRIJEME: svaki dan od 9:30 do 17:30

CIJENA: 479 eura  (*mogućnost plaćanja na rate)

AVANS: 70 eura