SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Web Shopa Bonum Vox d.o.o. Zagreb za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i tvrtke Bonum Vox d.o.o. Zagreb, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe u Web Shopu.

Sve cijene proizvoda na web stranici www.eftandmatrixreimprinting.com izražene su sa uračunatim PDV-om. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti kupovine. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Bonum Vox d.o.o. Zagreb na jedan od slijedeći način:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe na Web Shopu.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Bonum Vox d.o.o. Zagreb zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača roba predana u posjed. Ovo  pravo kupca odnosi se I  na kupljene karte za seminare I webinare uz napomenu da je za iste povrat moguć najkasnije do dana održavanja odnosto taj dan je zadnji za podnošenje zahteva. Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač mora obavijestiti Bonum Vox  d.o.o. Zagreb o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem ovog obrasca za jednostrani raskid ugovora poslane elektroničkom poštom
(u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona i adresa elektroničke pošte, te ugovor/narudžba koji potrošač raskida). U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi izravne troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu Bonum Vox d.o.o. Zagreb neoštećenu, bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka naprijed navedenog roka poslao robu trgovcu. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Bonum Vox d.o.o. Zagreb dužna je bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti potrošača o jednostranom raskidu ugovora, vratiti potrošaču što je platio, ali ne prije nego što joj roba bude vraćena. Povrat novca bit će izvršen ili na dostavljeni IBAN kupca ili, u slučaju kartičnog plaćanja, povrat sredstava na karticu. U slučaju da je roba koju potrošač vraća oštećena i nije za daljnju prodaju, Bonum Vox d.o.o Zagreb. nije obvezna prihvatiti povrat takve robe. U slučaju da je robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost Bonum Vox d.o.o Zagreb. ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća potrošaču.