POSTANI EFT TRENER

Martina Tišljar međunarodno je priznati EFTMRA MASTER TRENER. Ovlaštena je od EFTMRA Academy držati edukacije za EFT i Reprogramiranje Matrice. Osim toga ovlaštena je educirati buduće EFT Trenere. Iako je moguće prijaviti se za EFT trenera često je to prirodan proces u kojem trener prepoznaje osobu koja bi bila kompetentna za tu titulu.

U ovom trenutku otvoreno je mjesto za EFT TRENERA za

SLOVENIJU, BOSNU I HERCEGOVINU, SRBIJU, CRNU GORU I šire….

Upit za to možete slati direktno Martini Tišljar na: martina@bonumvox.com